Contact Us Stay Connected Request a Briefing
 
 
 
  CATEGORIES
ARCHIVES

Rebecca Lieb hosts a Content Marketing workshop, at Dialogkonferansen 2014 on August 24-27, 2014

Altimeter Group

Join analyst Rebecca Lieb for:

Description: Rebecca Lieb vil i denne workshopen vise at markedsføring av innhold og tjenester krever ett skifte i selskapers kultur, ressurser, budsjetter og strategi. Optimalisering og balansering er kritisk for å nå målene. Valget er om du skal gjøre det nå eller senere, når konkurransen om oppmerksomhet er blitt enda sterkere enn den er i dag. Rebecca vil i denne workshopen blant annet fortelle om sin forskning som har resultert i en fem stegs modell for modenhet innen innholdsmarkedsføring.

Comments:

  1. Hermine says:

    Today, games centereed ߋn the paradigms that Doom and Tremble pioneered аre Internet allowed witҺ tens of hundreds оf thouwands of usеrs playing along in cloud-based virtual theme theme parks ѡhile chatting ɑnd texting.

Comment